Laatste verzenddata voor Kerstmis: VK 18 december. Europa 11 december. Rest van de wereld 4 december.

Privacybeleid

Evenement Merchandising Limited ("wij") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden gebruikt.

Dit beleid is van toepassing op: (i) gebruik van de websites die eigendom zijn van en beheerd worden door ons (op www.bingbunnystore.com of www.bingthingshop.com en hun subdomeinen) ("de Site") en het gebruik van onze marketingactiviteiten, waaronder nieuwsbrieven, e-mails, wedstrijden en elk ander product of andere activiteit die linkt naar, of anderszins verwijst naar dit beleid (gezamenlijk met de Site en de "Bing producten"). Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door de Bing-producten te bezoeken of te gebruiken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Data Controller

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de gegevensbeheerder: Evenement Merchandising Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 1618411, geregistreerd adres is Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, de informatie die we over u verzamelen of onze activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw omgang met de Bing-producten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: General Counsel op Evenement Merchandising Limited, bij jeremy@eventmerch.com

U kunt ook per post contact met ons opnemen via Event Merchandising Limited, Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van onze General Counsel.

Informatie over gegevensbescherming staat over het algemeen ook op de website van de Information Commissioner op: www.ico.gov.uk of op de officiële website van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Informatie die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u die u vrijwillig aan ons geeft en met ons deelt door het formulier of veld op de site in te vullen, via andere communicatie (bijv. e-mail, telefoon, post enz.) of wanneer u verzoekt om bepaalde inhoud te ontvangen die we mogelijk maken beschikbaar via de Bing-producten. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief en wanneer u een probleem met onze site meldt of inhoud van de site downloadt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam en e-mailadres bevatten, evenals andere inhoud die u via de bovenstaande communicatiekanalen verstrekt.

Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot uw gebruik van de Bing-producten zullen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Technische informatie, bijvoorbeeld: IP-adres, browsertype, besturingssysteemversie, apparaattype, apparaatmodel, oriëntatie van het apparaat, app-versie, resterende schijfruimte op het apparaat en andere soortgelijke technische informatie die doorgaans automatisch wordt ontvangen van een browser of apparaat bij een bezoek aan of interactie met internet en mobiele producten.
 • Gebruiksinformatie, bijvoorbeeld: de pagina's die u op de Bing-producten hebt bezocht, waar u op hebt geklikt, zoekopdrachten uitgevoerd op de Bing-producten, tijd en datum van incidenten, foutrapportage van incidenten, welk abonnement is gekocht, succes / niet-betaling en andere soortgelijke informatie met betrekking tot hoe u de Bing-producten hebt gebruikt. Het kan ook informatie bevatten met betrekking tot het feit of u links in een naar u verzonden e-mail hebt ontvangen, geopend of erop hebt geklikt.

Bepaalde technische informatie of gebruiksinformatie kan, alleen of in combinatie met andere gegevens, worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de wetgeving inzake gegevensbescherming en we verbinden ons ertoe dergelijke gegevens in overeenstemming met deze te behandelen.

De technische en gebruiksinformatie wordt door ons verzameld door het gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën (bijv. pixels, webbakens, JavaScript, enz.). Deze technologieën helpen ons om te analyseren hoe de Bing-producten worden gebruikt en om de inhoud van de Bing-producten aan te passen die voor u relevant is. We volgen echter geen betalingsgegevens via deze technologie. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie over dergelijke technologieën, waaronder het beheren van uw cookievoorkeuren.

Soms kunnen we de bovenstaande informatie ook verkrijgen van externe bronnen, zoals de verschillende zakelijke ondersteuningstools en services die worden aangeboden door externe providers die we gebruiken (bijv. Crashlytics en Firebase-analyseservices die worden aangeboden door Google-bedrijven).

 

Hoe we de informatie gebruiken

Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen gebruiken. Dit gedeelte beschrijft de verschillende doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke soorten persoonsgegevens we voor elk doel nodig hebben.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • om uw vragen te verwerken en te reageren op uw verzoeken;
 • om uw abonnement op de Bing nieuwsbrief te beheren;
 • om u aanbiedingen te doen met betrekking tot Bing-producten en aanvullend marketingmateriaal;
 • waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk zeldzaam zijn:

 • waar we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen.
 • waar dit nodig is in het algemeen belang of voor officiële doeleinden.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. De situaties waarin we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken op basis van legitieme belangen, worden hieronder vermeld:

 • om de prestaties en inhoud van de Bing-producten te optimaliseren en te verbeteren;
 • om u informatie te verstrekken over de Bing-producten, waaronder mogelijk marketing- en promotionele activiteiten met betrekking tot de Bing-producten;
 • om u te voorzien van, of geselecteerde derden toe te staan ​​u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Bing-producten;
 • om ervoor te zorgen dat inhoud van de Bing-producten op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • om fraude of schade aan ons of een derde partij te voorkomen en de veiligheid van de Bing-producten en ons netwerk te waarborgen;
 • waar het nodig is om Onze rechten af ​​te dwingen, bijvoorbeeld de vorderingen die wij tegen u hebben in verband met uw gebruik van de Bing-producten.

Verandering van doel. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

Wanneer mogen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen?

 • Om u aanbiedingen te doen met betrekking tot Bing-producten en aanvullend marketingmateriaal als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Betreffende de levering van een bestelling.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

Uw gegevens delen met derden

Het kan zijn dat we uw gegevens moeten delen met derden, waaronder externe serviceproviders. Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.

 • Geselecteerde derden waaronder:
  • zakelijke partners en serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT en communicatie om marketing en reclame op maat te maken en de site te hosten; en
  • analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de Bing-producten.

We zullen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.
 • Als Event Merchandising Limited of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die door Event Merchandising Limited worden bewaard over zijn klanten een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Event Merchandising Limited, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan op onze eigen servers en op servers die worden beheerd door externe gegevenshostingproviders. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt momenteel verwerkt en opgeslagen door onze gegevensverwerker: Mail Chimp, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Georgia met de wettelijke naam The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, gevestigd in de VS, die onze abonneedatabase beheert en de nieuwsbriefmailings namens Event Merchandising Limited te verwerken. Het privacybeleid van Mail Chimp is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Informatie overdragen buiten de EER

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze dienstverleners buiten de EU. Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als vereist op het grondgebied van de Europese Unie.

Mail Chimp is gevestigd in de VS, maar we dragen gegevens aan hen over omdat ze het EU-privacyschild hebben ondertekend, wat vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden als persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

U kunt meer informatie over het EU-privacyschildkader vinden op: https://www.privacyshield.gov/welcome, bij https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en en https://ico.org.uk/make-a-complaint/eu-us-privacy-shield/.

 

Security

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Dit omvat SSL-technologie (Secure Socket Layer) om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en informatie die u verstrekt volledig versleuteld is, zodat deze niet door derden kan worden gelezen.

Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld en die zijn gespecificeerd in sectie 3 van dit beleid.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, zullen we uw gegevens bewaren totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van het marketingmateriaal in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, op voorwaarde dat we bepaalde informatie moeten bewaren om uw verzoek bij te houden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren voor de tijd die nodig is om Onze juridische claims en naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen) na te streven.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren, zodat deze niet langer aan u kan worden gekoppeld, in welk geval we dergelijke informatie zonder nadere kennisgeving aan u kunnen gebruiken.

 

Uw recht op toegang, correctie, verwijdering en beperking

Uw plicht om wijzigingen aan ons door te geven. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens die u vrijwillig met ons deelt in de toekomst veranderen.

Uw rechten in verband met persoonlijke informatie. Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet het recht om:

 • Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens(algemeen bekend als een "toegangsverzoek betrokkene"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder).
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we vertrouwen op een legitiem belang(of die van een derde) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.
 • Een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op onze activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien wij een bedrijf zijn met een statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk, staan ​​onze verwerkingsactiviteiten onder toezicht van de Information Commissioner's Office (“de ICO”). Meer informatie over de ICO's, inclusief instructies voor het indienen van een klacht, is beschikbaar op: https://ico.org.uk/.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of wilt wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt vragen dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere partij, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail naar : Jeremy@eventmerch.com

Geen vergoeding meestal vereist. U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we weigeren in dergelijke omstandigheden aan het verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Recht om toestemming in te trekken. In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Neem contact op met Jeremy@eventmerch.com om uw toestemming in te trekken. Zodra we een melding hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen.

 

Websites van derden

Onze Site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een ​​beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. We mogen geautomatiseerde besluitvorming gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Waar het nodig is om het contract met u uit te voeren en er passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te vrijwaren.
 • In beperkte omstandigheden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en waar passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te vrijwaren.

We gebruiken de informatie die we over u hebben om de inhoud van de berichten die naar u worden verzonden, af te stemmen om te proberen ervoor te zorgen dat de aanbiedingen zo relevant mogelijk voor u zijn en u exclusieve toegang hebt tot de beste deals.

U zult niet worden onderworpen aan beslissingen die een significante impact op u hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u op de hoogte hebben gebracht.

 

Kinderen onder 16

We vinden het belangrijk om de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger te beschermen. We verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van of met betrekking tot kinderen van 16 jaar of jonger, en u moet 16 jaar of ouder zijn om de Bing-producten te gebruiken.

Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder/voogd wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Als u een ouder of wettelijke voogd bent en van mening bent dat uw kind van 16 jaar of jonger zijn of haar persoonlijke gegevens of andere gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, toestemming of autorisatie, laat het ons dan onmiddellijk weten en wij zullen onmiddellijk handelen om uw kindergegevens uit onze database.

 

Wijzigingen in ons beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.